+48 58 573 55 55

PL EN
Our Offer >

Masaż

Rodzaje masaży, które wykonujemy:

Masaż sportowy

 • - jest to intensywny masaż zmniejszajÄ…cy zmÄ™czenie organizmu wynikÅ‚e na skutek aktywnoÅ›ci fizycznej. Masaż wystÄ™puje w kilku formach zależnych od czasu zabiegu w stosunku do aktywnoÅ›ci sportowej, wyróżniamy:
 • - m. przedwysiÅ‚kowy - majÄ…cy na celu przygotowanie organizmu do wysiÅ‚ku sportowego przykÅ‚adowo w celu skracenia rozgrzewki itp.
 • - m. miÄ™dzywysiÅ‚kowy - masaż wykonywany w przerwach miÄ™dzy wysiÅ‚kami (miedzy startami na zawodach sportowych), jego celem jest potrzymanie wysokiej aktywnoÅ›ci organizmu w trakcie zawodów
 • - m. powysiÅ‚kowy - majÄ…cy na celu skrócenie czasu regeneracji organizmu po intensywny i dÅ‚ugotrwaÅ‚ym wysiÅ‚ku.
 • - m. uzupeÅ‚niajÄ…cy - wspomagajÄ…cy trening sportowy (np.: wspomagajÄ…cy trening masy mięśniowej)

Masaż izometryczny

 • stosowany jest w rehabilitacji w stanach po częściowym unieruchomieniu koÅ„czyn, tam gdzie nastÄ…piÅ‚ częściowy zanik lub osÅ‚abienie mięśnia, najczęściej po urazach, zÅ‚amaniach lub dÅ‚uższej rekonwalescencji z powodu innych schorzeÅ„. Wykorzystuje siÄ™ go również jako masaż wyszczuplajÄ…cy – poprzez redukcjÄ™ podskórnej tkanki tÅ‚uszczowej oraz masaż przyczyniajÄ…cy siÄ™ do wzrostu masy i siÅ‚y mięśniowej.

Drenaż limfatyczny

 • wykorzystujÄ…c technikÄ™ przepychajÄ…cÄ… pobudza przepÅ‚yw limfy przez naczynia limfatyczne, dziÄ™ki czemu wszelakie obrzÄ™ki zapalne lub zastoinowe zostajÄ… usuniÄ™te. Ponadto drenaż usprawnia transport substancji odżywczych, poprawia funkcjonowanie ukÅ‚adu immunologicznego oraz przyczynia siÄ™ szybszego do usuwania toksyn z organizmu.

Masaż relaksacyjny

 • jest idealnym sposobem na odpoczynek i pozbycie siÄ™ negatywnych wibracji. Pobudza mięśnie, skórÄ™ i ukÅ‚ad krążenia jednoczeÅ›nie wspaniale oddziaÅ‚ywujÄ…c na ukÅ‚ad nerwowy. Równoważy wysyÅ‚ane przez ciaÅ‚o negatywne reakcje na stres, likwiduje mimowolne napiÄ™cie mięśni, przywraca prawidÅ‚owy rytm serca, wÅ‚aÅ›ciwe krążenie i ciÅ›nienie krwi, a nawet pomaga w walce z bezsennoÅ›ciÄ…. Watro przy tym wspomnieć, iż w stanie odprężenia i relaksu organizm szybciej siÄ™ regeneruje i wchodzi w stan gotowoÅ›ci do dziaÅ‚ania.

Masaż bańką chińską

 • polega na wytworzeniu podciÅ›nienia, które doprowadza do wciÄ…gniÄ™cia skóry do baÅ„ki. TworzÄ…ce siÄ™ w baÅ„ce podciÅ›nienie powoduje, że z maÅ‚ych naczyÅ„ krwionoÅ›nych zostajÄ… wyssane pewne iloÅ›ci biaÅ‚ych i czerwonych ciaÅ‚ek krwi. Po wynaczynieniu stajÄ… sie one "ciaÅ‚em obcym" i zostajÄ… usuniÄ™te z organizmu. Z "ciaÅ‚em obcym" usuwamy toksyczne zwiÄ…zki, które siÄ™ tam znajdujÄ…. W miejsce usuniÄ™tych krwinek napÅ‚ywa "Å›wieża", utlenowana, pożywna krew, która przyspiesza regeneracjÄ™ i ożywia obszar. Metoda ta powoduje wzmożony ruch krwi, limfy i rozgrzewa masowane miejsca.
 • W wyniku przyspieszenia przemiany materii nastÄ™puje redukcja tkanki tÅ‚uszczowej. Ma nieocenionÄ… moc w zastosowaniu w kuracji antycellulitowej.

Masaż gorącymi kamieniami

 • przywraca sprawność uszkodzonych narzÄ…dów, przyÅ›piesza procesy wypoczynkowe zwiÄ™kszajÄ…c tym samym zdolność wysiÅ‚kowÄ… organizmu. PoÅ‚Ä…czenie ciepÅ‚ych kamieni bazaltowych z odpowiednimi technikami masażu jest zbawienne dla zmÄ™czonego ciaÅ‚a i umysÅ‚u relaksujÄ…c i regenerujÄ…c caÅ‚e ciaÅ‚o.

Masaż stemplami

 • pobudza mikrokrążenie skóry, ujÄ™drnia jÄ… i oczyszcza z toksyn. Wyrównuje również jej koloryt. Zabieg likwiduje napiÄ™cie mięśni oraz znakomicie odstresowuje. WpÅ‚ywa na ogólnÄ… poprawÄ™ funkcjonowania caÅ‚ego organizmu.